Charter der Woningbouwers

Een woning bouwen is een van de belangrijkste investeringen in het leven, dit kan maar best vlekkeloos verlopen. Als u voor dit project beroep doet op een lid van het Charter, dan krijgt u de garantie dat u bouwt met een vakbekwame en betrouwbare partner.

3 grote voordelen aan bouwen met het charter

1/ Er is controle of deze ondernemingen op technisch, economisch en financieel vlak competent en gezond zijn. Hier dus geen onaangename verrassingen.

2/ Deze bedrijven engageren zich uitdrukkelijk om uw rechten na te leven (wet Breyne):

  • Vaste prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat u als koper weet hoeveel het project u zal kosten.
  • Voorschot. Ondanks de opstartkosten moet u maar maximum 5 % van de totale kostprijs als voorschot betalen.
  • Tussentijdse factuurbetalingen. U betaalt enkel voor de effectief uitgevoerde werken.
  • Opleveringen. Bij de voorlopige oplevering kan u opmerkingen maken. Pas een jaar later volgt de definitieve oplevering. In die tussenperiode worden eventuele gebreken hersteld.
  • Waarborg. De aannemer stelt een financiële waarborg om al zijn verplichtingen na te komen.

3/ In geval van betwisting over de naleving van de wet Breyne zal een toezichtscommissie zich over de klacht buigen. Door al deze garanties is de kans op mogelijke problemen zeer beperkt. Uw project zal dus probleemloos volgens de afspraken uitgevoerd worden.

Alvast veel succes toegewenst met uw bouwproject!